Safe Q

Fokus på smartare sätt att arbeta

Skydda Information

Känslig information och företagsdata säkras och riskerar
inte att hamna i orätta händer

Behörighetskrav

Endast behöriga personer får tillgång till funktionerna,
vilket minskar risken för säkerhetsöverträdelser

Global Åtkomst

Spara tid och hämta enkelt utskriftsjobb från vald
skrivare oavsett var du befinner dig i världen

Digitalisera & distribuera dokument till flera destinationer

Företag idag är på jakt efter smidigare sätt att arbeta när de implementerar kontorslösningar. Att minska kostnaderna, öka produktiviteten och förbättra dokumentsäkerheten är viktiga faktorer – oavsett hur långt företaget har kommit i sitt arbete med att optimera sin utskriftshantering och digitalisera sina processer.

Ett smidigare sätt att arbeta på innebär också att lösningarna är enklare att använda. Konica Minolta förstår dessa behov och introducerar den mest omfattande och mest flexibla lösningen hittills för såväl stora som små företag.

SafeQ är en lösning för utskriftshantering och är framtagen för att möta de växande behoven hos företag som effektivt vill hantera och minska utskriftskostnaderna för att kunna skapa ett effektivare digitalt arbetsflöde och öka dokumentsäkerheten. Lösningen är mycket funktionsrik och skalbar som erbjuder företag ökad effektivitet och flexibilitet.

Safe Q är perfekt för företag med den här typen av behov:

– Du vill minska företagets utskriftskostnader och kringkostnader. Samtidigt ska all personal alltid ha tillgång till skrivare och kopiatorer – även om en skrivare havererar.

– Du måste kunna rapportera vad varje användare har skrivit ut, när, var och i vilka volymer, för att säkerställa att endast arbetsrelaterade dokument skrivs ut och att alla utskriftskostnader debiteras korrekt.

– Du vill säkra hela utskriftsmiljön, förhindra obehörig åtkomst till konfidentiella dokument och känslig företagsinformation.

– Du behöver koppla samman alla företagets kontor och filialer för att möjliggöra utskrift oavsett var användarna befinner sig.

– Du vill förenkla skannings- och dokumentarbetsflöden inom hela företaget.

Kort sagt – du förväntas sköta och skydda hela företagets skrivarinfrastruktur på effektivast möjliga sätt – vilket är exakt vad den här lösningen gör åt dig!

Ladda ner vår broschyr

Share This