REMOTE CARE

Workstation

Proaktiv Övervakning

Remote Care Workstation är en tjänst där vi arbetar proaktivt med din klient genom att övervaka, uppdatera samt har en processstyrd åtgärdsplan vid problem.

Felsökning

Felsökning av incidenter av kritisk karaktär, påbörjas omedelbart under kontorstid.

Minimera Risker

Genom proaktiv övervakning minimerar vi risken att din klient kraschar och förstärker säkerheten överlag.

PROAKTIV ÖVERVAKNING
SMIDIGT & SÄKERT

En arbetsstation, en dator, är fylld med fantastiska applikationer och kraftfulla verktyg som gör din arbetsdags lättare. Ofta är det tyvärr lika många olika leverantörer inblandande
som du har applikationer. Detta kan göra det svårt för dig att veta vem du
ska kontakta när du behöver hjälp.

Med Konica Minolta Workstation behöver du bara en kontakt, vi löser resten. Våra experter arbetar proaktivt efter satta rutiner och kan hjälpa dig oavsett vilken typ av problem du råkat ut för genom att de får tillgång till din dator. Säkert, snabbt och krypterat. Låt inte problem med en applikation stå i vägen för en bättre arbetsdag.

Ladda ner vår broschyr

Share This