REMOTE CARE

Server

Antivirus

Remote Care Server levereras med Remote Care Antivirus, vilket säkerställer en problemfri arbetsdag.

Proaktiv Övervakning

Med en proaktiv övervakning till en låg fast kostnad, är Remote Care Server en mycket prosvärd försäkring.

Rapport

Konica Minolta levererar månadsvis rapportering på säkerhetstrender och status
på din eller dina servrar.

FÅ KONTROLL PÅ DIN SERVER
VART DU ÄN BEFINNER DIG

För att ditt dagliga arbete ska vara smärtfritt och dina verksamhetsapplikationer ska operera effektivt, behöver kritiska komponenter på din server fungera utan avbrott. I händelse av driftstörningar behöver dessa åtgärdas omedelbart för att undvika allvarliga avbrott som påverkar din verksamhet.

För att kunna agera proaktivt, snabbt och korrekt behöver man omedelbar information om vad som orsakat driftstörningen och hur man ska åtgärda den.
Remote Care Server från Konica Minolta levererar exakt detta, vilket garanterar att problem kan åtgärdas snabbt och ge trygghet till organisationen att alla system
alltid är övervakade – oavsett vart din server finns.

Ladda ner vår broschyr

Share This