REMOTE CARE

Inventory

Antal enheter

Få en överblick på hur många enheter som din miljö innehåller

Upptäck Risker

Om problem hittas lokaliseras dessa på en exakt position

Effektivisera

Upptäck förbättringar hur du kan effektivisera dina rutiner t.ex. backup

HUR MÅR MINA SYSTEM?

Idag går allting fort, väldigt fort. Vi måste prioritera vad som är viktigt och lägga sånt som fungerar åtsidan, allt för att ha kontroll på vår vardag. Men har du kontroll på din övergripande IT-infrastruktur? När utförde du en ”hälsokontroll” på dina system senast?

Med vår tjänst Remote Care Inventory kan vi genomföra en analys på hela din infrastruktur och förse dig med en plan om vi finner brister som behöver åtgärdas. Ta kontroll över dina system.

Kontakta Oss för Konsultation

Fyll i fomuläret med dina uppgifter. En konsult kommer att kontakta dig och hjälpa dig med en fullständig inventering av din IT-Miljö.

3 + 2 =

Låt oss ge dig Kontroll

Statusrapport

Med tydliga grafer skrivs din aktuella status ut på en fullständig rapport

Hälsopoäng

Remote Care Inventory räknar hälsopoäng på hur din miljö mår

s

Säkerhetshål

Minimera säkerhetshål för att vara säker på att din IT-miljö är pålitlig

Share This