REMOTE CARE

Backup

Kryptering

Ultrasäker 128-bit avancerad krypteringsstandard (AES). Möjlighet till kryptering med 256-bit AES (militär klass) eller 448-bit Blowfish kryptering som tillval.

Anpassad Backup

Komplett tjänst för backup med låg fast avgift, du betalar endast för den backup du använder.

du bestämmer

Stödjer backup för både server och klienter, du bestämmer själv vad och när.

ÄR MINA FILER SÄKRA?

Att säkerställa att verksamhetskritisk data kan återskapas i händelse av en oförutsedd katastrof är en av de viktigaste uppgifterna för en IT-ansvarig medarbetare. Men alla katastrofer är inte nödvändigtvis resultatet av en oförutsedd händelse eller avsiktlig skada. De kan ofta vara resultatet av oavsiktlig förlust eller radering av en viktig fil eller ett enkelt mänskligt misstag. Oavsett kan effekten på företaget vara katastrofal.

Konica Minoltas Remote Care Backup kan hjälpa er organisation att skydda affärskritiska data genom att minimera risken för dataförlust och hjälpa er maximera
verksamhetens kontinuitet – oavsett orsak eller omfattning.

Ladda ner vår broschyr

Share This