Dokoni find

Content Management by Konica Minolta

Innehållsvirtualisering

dokoni FIND tillför ett virtuellt informationslager ovanpå befintliga dataförråd och extraherar – i realtid – ett brett spektrum av 300 kompatibla och populära filformat från företagets samtliga datalager oavsett format, struktur, applikation eller plats

Office 365 integration

Ett sökfält integreras i Outlook, vilket underlättar sökningar efter dokument via e-post eller författare. När nya e-postmeddelanden skapas kan bilagorna också läggas till via den integrerade stapeln

Integrerad säkerhet

Programvaran integreras med det behörighetssystem som företaget redan använder för att säkerställa att användarna endast har åtkomst till det innehåll som de har behörighet att läsa

HITTA RELEVANT INFORMATION OMEDELBART

Numera är informationsflödet större än någonsin och praktiskt taget all tänkbar information finns tillgänglig för oss alla. En negativ konsekvens av detta är att personal tillbringar allt mer tid på att söka efter specifik information. Inte nog med att sökningar genererar kostnader, slösar dyrbar tid och personalresurser – även företagets konkurrenskraft minskar.

Utmaningen är att kunna erbjuda din personal snabb och smidig åtkomst till alla företagsdokument utan att användaren behöver växla mellan olika gränssnitt och applikationer. Lösningen heter dokoni FIND: Programvaran erbjuder en smidig åtkomstpunkt från alla applikationer, där den indexerar alla tillgängliga data och filer, analyserar data från olika datalager och registrerar informationen i ett säkert gemensamt index. Denna lösning visar omedelbart alla resultat som användaren har åtkomstbehörighet till.

Som heltäckande ECM-modul effektiviserar dokoni FIND inte bara dataregistrering och indexering, utan hjälper användarna att snabbt hitta olika typer av data genom att koppla samman datalager, applikationer och databaser i ett och samma universalindex.

Ladda ner vår broschyr

Share This