Document Navigator

SMART DOKUMENTBEARBETNING FÖR EFFEKTIV AUTOMATISERING

Säker digitalisering

Säkra arbetsflöden i Document Navigator kräver användarverifiering/inloggning. Administratören kan dessutom tilldela olika användare och grupper specifika arbetsflöden

Teckenigenkänning - OCR

Text detekteras och tolkas i elektroniska dokument och skannade pappersdokument och omvandlas till redigerbart, extraherbart och sökbart innehåll

Nätverksplatser

Skannade dokument skickas direkt till önskad nätverksmapp som användaren anger på kontrollpanelen eller som specificerats i arbetsflödets inställningar

Förenkla din dokumenthantering

Många kontorister spenderar mycket tid på repetitiva
arbetsuppgifter. Dokument ska skannas, bearbetas
och skickas till en eller flera destinationer, t.ex. andra
avdelningar, CRM-system eller arkiveras elektroniskt. Dessa administrativa arbetsuppgifter består av många manuella arbetsmoment för varje dokument.

Med Document Navigator kan dokumenthanteringsrutinerna
förenklas och effektiviseras. Med ett knapptryck registrerar programvaran automatiskt dokumentets egenskaper, t.ex. fakturanummer, leverantör eller fakturadatum och bearbetar dokumentet utifrån uppgifterna. Om dokumentet t.ex. registreras som faktura kan det vidarebefordras till ekonomiavdelningen per automatik. Dokument kan även namnges enligt avsändare och fakturanummer. Användaren behöver inte ange metadata eftersom Document Navigator automatiskt lägger till denna information.

Programvarans smarta dokumentdigitalisering, bearbetning och dokumentleverans garanterar fullt automatiserade dokumentarbetsflöden. Funktionerna effektiviserar de interna dokumenthanteringsprocesserna, sänker kostnaderna och låter företag koncentrera sig på
kärnverksamheten i stället för att arbeta med tidsödande och invecklade administrativa procedurer.

Huvudfunktioner

Dokumentdigitalisering

Olika källor:
Data från olika källor kan digitaliseras, exempelvis via Konica Minolta-enheter med OpenAPI, stationära datorer via PC-klienten, e-postmeddelanden
mottagna av en registrerad e-postserver, databaser,
FTP-servrar samt Windows-mappar som bevakas av
Document Navigator

Inbyggt i multifunktionsmaskin:
Arbetsflödet startar på bizhub-maskinens kontrollpanel. På så vis får användarna ett praktiskt verktyg för att ange kompletterande information i arbetsflödet, t.ex. dokumentnamn, val av destinationer och registrering av metadata.

Säker digitalisering:
Säkra arbetsflöden i Document Navigator kräver användarverifiering/inloggning.
Administratören kan dessutom tilldela olika användare och grupper specifika arbetsflöden.

Begränsad åtkomst till skanningsinställningar:
Administratören kan tilldela skanningsinställningar för specifika arbetsflöden för att styra egenskaper som maximal filstorlek. Administratören kan exempelvis enbart tillåta högre upplösning för viktiga grafiska dokument och ange svartvit skanning för dokument och arbetsflöden som inte kräver färg.

Dokumentbearbetning

Tillförlitlig optisk teckenigenkänning – OCR:
Text detekteras och tolkas i elektroniska dokument och skannade pappersdokument och omvandlas till
redigerbart, extraherbart och sökbart innehåll.

Vanliga filformat:
Automatisk konvertering till en mängd olika vanliga elektroniska format inklusive Word, Excel, PDF, sPDF, JPEG, TIFF, XML och PDF/A.

Igenkänning av streckkoder:
Detta underlättar separering och omdirigering av dokument enligt informationen i streckkoderna.

OMR-igenkänning:
OMR-funktionen underlättar digitalisering och bearbetning av t.ex. ifyllda enkäter för vidare behandling och distribution.

Bildförbättring:
Programvaran förbättrar och optimerar automatiskt skannade dokument. I funktionerna ingår borttagning och tomrum, ramar, kantlinjer, tomma sidor, borttagning av svarta punkter och hålslagsmärken, såväl som funktioner som korrigering av skeva sidor och kantutjämning av bilder.

FreeForm- och zonigenkänning:
Detta möjliggör igenkänning baserad på regler och zoner. Dokumenten bearbetas i enlighet med hur innehållet tolkas. Tack vare automatiseringen slipper användaren tidsödande manuell hantering.

Dokumentdistribution

Nätverksplatser:
Skannade dokument skickas direkt till önskad nätverksmapp som användaren anger på kontrollpanelen eller som specificerats i arbetsflödets inställningar.

Kopplingsmoduler till vanliga systemlösningar:
Dokument kan överföras till olika ERP/DMS/CRMsystem och databaser eller molnlagringslösningar, inklusive SharePoint, Google Drive, Windream och Docuware. I programvaran ingår generering av XML-kod som stöds av de flesta elektroniska system.

E-postadresser:
Digitala dokument kan smidigt skickas till förvalda eller manuellt valbara interna eller externa e-postmottagare via kontrollpanelen. E-postadresser
kan även hämtas från företagets Active Directory eller LDAP-adressbok.

FTP-server och databas:
Dokument kan överföras direkt till en FTP-server eller SQL-databas.

Ladda ner vår broschyr

Share This